Centrum řemeslných služeb
Služby pro každého...

Více informací

Centrum řemeslných služeb pro každého

Naše společnost má jasný cíl, ušetřit Váš čas, starosti s mnoha dodavateli a v neposlední řadě finanční prostředky. Chceme se stát Vaším plnohodnotným partnerem na kterého se obrátíte v případě jakýchkoliv požadavků v rámci řemeslných služeb.


Proč vybrat právě naší společnost ?

Naše společnost se pohybuje v oblasti poskytování služeb již od roku 1997. Nejprve jsme zahájili naší podnikatelskou činnost jako výhradně úklidová společnost. Po řadě zkušeností se na nás obraceli naši zákazníci s dotazy na další služby, z tohoto důvodu jsme v roce 2010, otevřeli naší druhou divizi Správu a údržbu nemovitosti a v roce 2012 naší třetí divizi Centrum služeb pro každého, tato divize se neustále rozrůstá o nové služby. Máme tedy dostatečnou zkušenost s poskytováním kvalitní služeb širokého typu. I pro Vás zajistíme služby na profesionální úrovni  za velmi příznivé ceny.


Co je na tom všem nejlepší?

Prostřednictvím naší společnosti, ušetříte v průměru 20 % finančních nákladů a samozřejmě hromadu času, který můžete věnovat pro Vás zajímavějším aktivitám.

Stačí jediné, vybrat si službu, kterou právě potřebujete.

 

Veškeré (zejména obchodní, technické a reklamní) materiály, dokumenty, údaje, modely, vizualizace, jiná vyobrazení a jiné podklady prezentované správcovskou firmou D&D servis, s.r.o., včetně veškerých údajů na webových stránkách správcovské firmy D&D servis, s.r.o., jsou pouze ilustrační, nejsou závazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přičemž správcovská firma D&D servis, s.r.o. si zároveň vyhrazuje právo na jejich změnu. Smlouva mezi správcovskou firmou D&D servis, s.r.o. a jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém jeho rozsahu a je podepsána všemi smluvními stranami na téže listině.

CNW:Counter